Jord, Anlæg & Kloak - Dansk Beton Byg Viborg Dansk Beton Byg - En solid blanding af kvalitet

Jord, anlæg og kloak

Med adgang til stor maskinpark udfører vi flere typer jord- anlæg- og kloakopgaver herunder bl.a.:

  • Udgravninger til fundament, kælder, jordvarme mv.
  • Byggemodning
  • Afgravning og indbygning
  • Terrænregulering
  • Sandpude
  • Belægning
  • Kloakering
  • Nedsivning
  • TV-inspektion
  • Omfangsdræn