Nedbrydning - Dansk Beton Byg Viborg Dansk Beton Byg - En solid blanding af kvalitet

Nedbrydning

DANSK BETON BYG udfører flere former for nedbrydning, og har adgang til en stor maskinpark.

Udgifter til maskiner og affaldshåndtering udgør ca. 2/3 af prisen på nedbrydning, derfor er det vigtigt med korrekt og miljøvenlig affaldssortering. Vi giver f.eks. 60 kr. pr. ton beton til genanvendelse, men 2.000 kr. til deponiaffald. Er der asbest i taget eller bly i gamle klinker i et hus til nedrivning, bliver projektet noget dyrere.

Inden vi foretager nedrivning, udfyldes et skema til kommunen, der sikrer korrekt affaldshåndtering. Der angives estimerede mængder og transportør samt modtager af affald. Vi har altid dokumentation på vores affaldshåndtering, der sikrer at affald ikke ender på rastepladsen. I visse tilfælde skal der også udfyldes et screeningsskema for PCB affald.

Under nedbrydning er planlægning vigtig for et godt budget og en fornuftig tidsplan. Prisen på nedbrydning af et hus inkl. affaldshåndtering starter ved ca. 85.000 kr., og kan gøres på under en uge.

Såfremt der skal bygges nyt hus eller lignende, er det prismæssigt og tidsmæssigt en fordel at vælge en entreprenør som DANSK BETON BYG, der både kan varetage nedbrydning, terrænregulering samt støbe- og kloakarbejde. Det bliver mere økonomisk fordelagtigt da bl.a. maskiner holder der i forvejen.

På billederne ses en 22 tons gravemaskine anvendt til nedbrydning af en villa.

Nedbrydning Dansk Beton Byg 

Nedbrydning Dansk Beton Byg