Terrændæk & gulve - Dansk Beton Byg Viborg Dansk Beton Byg - En solid blanding af kvalitet

Terrændæk og gulve

DANSK BETON BYG etablerer alle typer terrændæk og gulve i beton.

I et terrændæk til et hus er der typisk 10 cm beton (hvori armeringsnet og evt. varmeslanger ligger) og 300 mm trykfast polystyren (flamingo – som også fungerer som kapillarbrydende lag). I et terrændæk indgår også f.eks. trægulv eller klinker.

DANSK BETON BYGs speciale er betonarbejde, og vi kan støbe alle slags gulve med flere typer færdig overflade. Som udgangspunkt bruger vi flydebeton, hvor omstændighederne tillader det, da det giver en hurtig og let arbejdsproces. Vi benytter altid relevante foranstaltninger for undgå revner i betonen – bl.a. varmemåtter om vinteren og plastikafdækning om sommeren.

Den færdige betonoverflade kan afleveres pudset, glittet og slebet. Selvom en pudsning og evt. glitning kan afleveres rigtig glat og jævn, er en slibning oftest nødvendig hvis der skal males direkte på betongulvet. En flise eller træbeklædning stiller ikke nær så høje krav til finisharbejdet.

Vi etablerer desuden originale terazzogulve eller polerede betongulve der kan fremstå helt blanke. Et betongulv er absolut det mest holdbare gulv og kræver ingen vedligeholdelse i mange år.

I lejligheder hvor pladsen kan være trang, kan vi etablere nyt gulv med elgulvvarme, hvor gulvet kun bliver hævet max. 1 cm.